Blog

About values

About values

This post belongs to a series on depression. In this series, we’ll talk about how we think of depression, what’s scientifically researched, and possible solutions to the widely spread, modern phenomenon. In this part, we’ll focus on values. Paraphrasing the Quran, scientists worldwide and depressed people themselves;              “Depression is a natural reaction to an [...]

Om antidepressiva medel

Om antidepressiva medel

När jag gick i gymnasiet och läste psykologi lärde vi oss att depression inträffar för att hjärnan inte alltid fungerar som den borde. Att en del hormoner, som serotonin och dopamin, ergo “glädjehormoner”, som vår lärare sade, inte längre finns eller produceras och att det leder till depression. Sanningen är inte riktigt så simpel.