Om antidepressiva medel

Om antidepressiva medel

När jag gick i gymnasiet och läste psykologi lärde vi oss att depression inträffar för att hjärnan inte alltid fungerar som den borde. Att en del hormoner, som serotonin och dopamin, ergo “glädjehormoner”, som vår lärare sade, inte längre finns eller produceras och att det leder till depression. Sanningen är inte riktigt så simpel.

Writing to and fro

Writing to and fro

First, a little disclaimer, or public announcement. Aren't the two basically parallel anyway? The sound of static, white noise on this blog will be broken today. At least, that's what I keep telling myself. "This time will be the good one." Good/last/final/great/best, insert other adjective that tickles your fancy.