About

Nämen hejsan!

Tack för att du hittat till mitt lilla hörn av internet.

Jag skriver böcker, artiklar och inlägg om det och dem som behöver lite mer uppmärksamhet. Bloggen är ett summelsurium av skrivande, ångest, sociala media, kultur, politik, mode och samhällsfenomen. Helst skriver jag om hur komplicerat det kan vara att hitta sin plats i världen och använda den produktivt. Allt där emellan är tillåtet. Jag är inbiten feminist och kaffedrickare, och tycker vi alla kunde vara lite mjukare mot varandra.

Vad mera?

Uppvuxen i Kyrkslätt

Bosatt i Hagalund

Studerar Online media vid yrkeshögskolan Arcada

Läser just nu: Enlightment Now av Steven Pinker

Favoritbok: Milk and Honey av Rupi Kaur

Favoritartist(er): Hozier och Veronica Maggio

Favoritland att besöka: Belgien

Du kan också följa mig på Instagram eller Youtube under @idafranklyn, ifall du är trött på tillgjort innehåll, och istället vill se skuggor under ögonen och vackra koppar kaffe.

Samarbeten, förfrågningar eller haikun kan enkelt skickas till

/

Oh. Hi!

Thank you for stumbling upon my small corner of the internet.

I write books, articles and blog posts about about things that need more attention. The blog is a commotion of writing, anxiety, social media, culture, politics, fashion and cultural phenomena. Though I prefer to write about how complicated it can be to find your place in the world and to use that place productively, everything in between is allowed. I’m a dedicated feminist and coffeedrinker, and I think we all could be softer with each other.

Since autumn 2019 I’m trying to focus more on Swedish content, to do my part in supporting a cultural minority’s rights. Multilingualism is close to my heart, so I will definitely write in other languages as well. Stay tuned!