The future of democracy in the digital age: my reflections on parrhesia as a moral competence in democratic education

We need to be aware of the cracks appearing in the foundation of democracy – the rise of extreme political groups (DeSimone, 2019), of the escalated digital surveillance (Malik, 2019), and the increasingly cavalier everyday censorship we know as digital algorithms. Parrhesia, and the absolutely necessary steps democratic education must in order to save democracy, will be argued for in this essay.

Användbarhet och Nobelprisvinnare

Alla algoritmer, målgrupper och reklamer som styrs av ditt beteende baserar sig på data om ditt virtuella beteende. Om du tycker cookies är förfärliga, spänn fast bältet, för de är bara toppen på isberget. Internet är designat för att fånga uppmärksamhet och för att användas. Det är ingen slump att Facebook och Instagram ser ut just som de gör.

About sympathetic joy

Much like antidepressants, positivity can be found wherever you need them to be. Mediation can be listening to a podcast with soothing music, or it can be going for a run. The goal of meditation is the same; you want to renew your connection with yourself and the world. The shape of the journey doesn’t really matter.

About values

This post belongs to a series on depression. In this series, we’ll talk about how we think of depression, what’s scientifically researched, and possible solutions to the widely spread, modern phenomenon. In this part, we’ll focus on values. Paraphrasing the Quran, scientists worldwide and depressed people themselves;              “Depression is a natural reaction to an … Continue reading About values

About internalisation

Individualism does, to some extent, correlate with capitalism. The development of consumer culture began to bloom in the eighties, and along side of it has the amount of depressed and anxious increased; chemical antidepressants are prescribed and sold in larger numbers; even digitalisation correlates directly with the same numbers.

Om antidepressiva medel

När jag gick i gymnasiet och läste psykologi lärde vi oss att depression inträffar för att hjärnan inte alltid fungerar som den borde. Att en del hormoner, som serotonin och dopamin, ergo “glädjehormoner”, som vår lärare sade, inte längre finns eller produceras och att det leder till depression. Sanningen är inte riktigt så simpel.

About antidepressants

We've been told that depression is a result of a malfunctioning brain; that for some reason, some brains aren’t producing the hormones they’re supposed to produce; depression is the result of faults in neurons, of non-existent serotonin. The scientific evidence to back up this claim is selective and narrow.

Om arbete och tyngden av maj

ag har inte haft ork att skriva blogginlägg sedan mars. Var det mars? Jag skulle kunna kolla, men det känns för svårt. En tumregel för mindre arbeten är att ifall du kan slutföra dem inom två minuter, gör dem genast. Men nej, man kan inte tvinga sig till allting. Har jag märkt. Än en gång.